Anlita nätverkstekniker istället för att göra det själv

Anlita nätverkstekniker

Behöver du uppgradera ditt företags datasystem kan du antingen göra det själv eller anlita en nätverkstekniker. Att anlita nätverkstekniker är inte gratis men att själv installera ett datornätverk är inte enkelt. Installerar du själv riskerar du mycket krångel i framtiden och även stora kostnader. Finns ditt företag i Stockholm hittar du enkelt en nätverkstekniker genom att googla nätverkstekniker Stockholm.

Vad ingår i nätverket?

Har du ett mindre företag med några anställda behöver du ett nätverk med kabel som binder samman datorer med skrivare. En nätverkstekniker vet hur man drar kablarna på rätt sätt och vilka uttag de olika kontoren behöver. En nätverkstekniker kan dessutom ge dig råd om vilka datorer och skrivare som är lämpliga för ditt företag.

Ett mindre eller medelstort företag behöver en hel del olika uttag och lösningar. Dina medarbetares datorer behöver fast uppkoppling till nätverket. I ett konferensrum vill ni kanske kunna koppla upp er med wifi. Vill ni ha wifi i hela kontoret kommer ni att behöva routrar, switchar och kanske repeaters. Nätverket måste också skyddas med brandväggar.

Installera nätverket själv

Är du eller någon av dina anställda duktiga på datorer kan det vara lockande att själva installera nätverket. Detta är en dålig idé. Om ni själva utför installationen kommer det att ta längre tid än vad det gör för ett proffs. När ett nätverk installeras måste det gå snabbt eftersom det är svårt för personalen att arbeta effektivt utan ett nätverk. Tiden du eller din anställda ägnar åt att installera nätverk kunde ni dessutom ägna åt ert ordinarie arbete.

Risker med att installera nätverk själv

Om ni själva lyckats installera ett nätverk på kontoret är det inte säkert att detta nätverk kommer att vara problemfritt. Det finns mycket som kan krångla i ett nätverk och detta krångel leder till mycket frustration. Om ni till exempel installerat ett wifi nätverk på kontoret kommer ni med största sannolikhet då och då få problem med repeaters. Att återställa en repeater kanske inte är ett problem för dig men finns inte du på plats kan det bli ett jätte problem.

Service

Om du tar hjälp av en nätverkstekniker istället för att själv installera nätverket kan du också få hjälp med att underhålla nätverket. Oavsett hur bra ett nätverk än installerats och hur bra komponenter som använts kan det ändå uppstå problem. Om du låter en kvalificerad nätverkstekniker installera ditt nätverk kan du också få support och hjälp med service av nätverket. Problem med nätverk är ofta enkla att åtgärda för den som vet hur de fungerar. Anlitar du en nätverkstekniker kan du ringa teknikern om något krånglar och teknikern kan hjälpa dig att själv åtgärda problemet. Låter du ett proffs installera ditt nätverk bör du absolut teckna ett serviceavtal för att kunna få hjälp i framtiden.

Uppgraderingar

Teknikutvecklingen går blixtsnabbt inom it lösningar. Tekniken du använder idag kommer att vara omodern om några år. Anlitar du en nätverkstekniker och tecknar ett serviceavtal kan du få kvalificerad hjälp att uppdatera och hålla ditt nätverk modernt. Lagrar ditt företag data på en server kanske lagring i moln är en effektivare lösning. En nätverkstekniker kan hjälpa dig att välja rätt sätt att lagra dina data. Väljer du att lagra i moln kan teknikern hjälpa dig med att migrera data till molnet.

Använder du dig av den senaste tekniken blir ditt företag dessutom säkrare. Om du anlitar en nätverkstekniker för att underhålla och uppdatera ditt nätverk vet denna tekniker vilka lösningar som är sårbara och vilka som är säkra. En nätverkstekniker eller it-konsult vet dessutom vilken brandvägg som är lämplig för att skydda ditt företags datorer och datanät. Kostnaden för att låta ett proffs bygga och underhålla ditt nätverk är väl investerade pengar.