månadsarkiv: januari 2021

Behöver jag en hörapparat?

Hur vet man att man har fått dålig hörsel?

Där man upplever att folk omkring en mumlar och man har problem med att höra vad folk säger innebär tecken på nersatt hörsel.
En hörapparat kan hjälpa en att förstärka och separera ut olika sorters ljud.

Det finns olika sorters varningstecken som berättar för dig att du har förlorat en del av din hörsel.
Stämmer någon eller några av dom punkterna nedan in så kan du kontakta en audionom för att höra hörseltest Stockholm.

Klagar på att folk mumlar och frågar efter vad dom sagt.
Har en högre volym än andra på din TV eller stereo
Svårt att höra vad folk säger på telefon
Hänger inte med eller förstår dialoger på teater
Svårt att förstå vad folk säger om du inte ser deras ansikten

Varför hör jag folk men förstår dom inte?

Ett vanligt tecken på förlorad hörsel är när vissa frekvenser inte är så tydliga som högfrekventa ljud som konsonanter och s-ljud.
Kraftfulla vokaler som o, a, e har lägre frekvenser som hörs bra medan högfrekventa ljud är svagare och hörs sämre.
Det är ljuden med dom höga frekvenserna som avgör tydligheten i språk så man kan förstå.

Kontakta en audionom Stockholm och boka in ett hörseltest för att ta reda på hur det egentligen står till med din hörsel.
En hörapparat återställer inte din hörsel utan den förstärker vissa frekvensomfång som du har problem med att höra.

Dagens teknologi blir bättre och bättre men tyvärr kan den ännu inte separera bort tal med andra bakgrundsljud, därför är det viktigt att ha olika tillvägagångssätt och strategier för att kunna höra i olika svårare miljöer. Det är inte ovanligt att man har olika nivåer av hörselnedsättning på sina öron och därmed kan man behöva två stycken olika hörapparater som är individuellt inställda för vart öra.…

Lite läsning om relining

När man inspekterat sina rör i en byggnad och konstaterat att dom läcker eller är undermåliga så finns det inget annat alternativ än att göra något åt dessa.
En rörinspektion utför man traditionellt genom att föra in en kamera som filmar i alla vinklar i röret men det utvecklas nya tekniker som kommer så småningom att ersätta kameror.

Äldre avloppsrör brukar vara ojämna och ha dålig lutning så att det man spolar ut inte rinner undan som det ska på grund av den minskade vattenåtgången i våra hem.
Det resulterar många gånger till stopp där man måste anlita rörspolning Stockholm. Om man inte gör någon åtgärd på sina avloppsrör så får man helt enkelt öka sin vattenkonsumtion och fortsätta att slösa på vatten.

För att vara mer miljövänlig och spara på resurserna så kan man utföra en relining på sina avloppsstammar så att det blir en jämnare yta som det man spolar ut inte tenderar att fastna på.
En relining lagar även mindre sprickor och hål så att man inte riskerar fuktskador som kan skada byggnaden.
Är man miljömedveten så sparar man på resurser när man utför en relining eftersom man sparar på befintligt material och man behöver inte byta ut eller gräva upp för att komma åt.

Äldre byggnader där avloppsrör är ingjutet i betong gynnas av en relining istället för att man hugger upp stora delar av strukturen för att komma åt vilket innebär arbetskostnader, tidsåtgång, buller och dammig tillvaro.

Äger man en äldre byggnad som man utför en relining på så ökar man även värdet så man kan göra en större vinst vid försäljning, ett renoverat avloppssystem är attraktivt då köpare har en faktor ytterligare att basera sitt bud på.

Relining har en väldigt lång livslängd och ger en extra stadga till det befintliga avloppssystemet där svagare punkter förstärks.…